รับดูแลเว็บไซต์

บริการสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทำเว็บไซต์กับ Boxzaweb.com เท่านั้น

จากประสบการณ์ทำงานพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ จะไม่มีเวลาดูแลระบบเว็บไซต์ รวมถึงไม่ได้โปรโมทหรือดึงศักยภาพของเว็บไซต์ออกมาใช้งาน ทำให้เว็บไซต์นิ่งไม่มีข้อมูลที่อัพเดท บริการรับดูแลเว็บไซต์ของเราจึง จัดทำขึ้นมา เพื่อช่วยลูกค้าดูแลความเคลื่อนไหว สรุปผลด้านสถิติและใส่ไอเดียเพื่อสร้าง conten เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเคลื่อนไหว,เพิ่มกระบวนการ seo เพื่อผลลัพธ์ Ranking ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ


ความน่าสนใจ

  • ไม่ต้องดูแลเองเพื่อไปทุ่มเทกับการตลาดส่วนอื่นๆได้เต็มที่
  • เพิ่มการสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย กรณีมีปัญหา
  • ส่งรายการสรุปผลสถิติเพื่อนำไปใช้วางแนวทางการตลาดออนไลน์
  • ต้องการให้เว็บไซต์มีการอัพเดท
  • เพิ่มผลลัพธ์การค้นหาระยะยาว
  • ลดต้นทุนการจ้างบุคลากร

หมายเหตุ : ราคาและรายละเอียดอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเฉพาะงาน ที่แต่ละเว็บไซต์อาจมีรายละเอียดความต้องการต่างกัน

TOP