บริการเสริมเพิ่มเติม

ออกแบบบริการมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อช่วยลูกค้าดูแลและตัดทอนบริการบางอย่างที่พบว่ามีความจำเป็นน้อย เพื่อลดต้นทุนค่าบริการของเราให้ถูกลง

รายละเอียดราคาการแนะนำส่วนตัว
คลิปสอนการใช้งานเฉพาะ จัดส่งทาง EMS700แนะนำปานกลาง
จ้างแก้เฉพาะจุด ราคาอาจขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน200-500แนะนำเป็นพิเศษ
บริการดูแลเบื้องต้น

  • แก้ไข,อัพเดทเนื้อหา 4 ครั้งต่อปี 
  • backup 3 ครั้ง/ปี
  • อัพเดทระบบ
  • แจ้งเตือนวันหมดอายุโดเมน-โฮสติ้ง
  • สรุปสถิติ-รายงานอันดับ 4 ครั้ง
1500บาท/ปีแนะนำปานกลาง

-(ข้อมูลไม่เกิน 1 หน้า a4/ครั้ง)

ให้เราต่อโฮสติ้ง-โดเมนให้ ( กรณีลูกค้าลืม )200 บาท ข้อนี้อยากให้ลูกค้าจำวันต่ออายุและดำเนินการเองดีที่สุดครับ ถ้าลืมถ้าเกิน 30 วัน ทางโฮสจะลบข้อมูลทิ้งครับ
NONE......
NONE... ...
NONE......
TOP