01

สอบถามเบื้องต้น 098-317-3712

เพื่อให้เรารับทราบถึงความต้องการของลูกค้ารวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆในเบื้องต้น ว่าลูกค้าต้องการรายละเอียดแบบใดและเราสามารถตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้หรือไม่ 
02

ส่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำใบเสนอราคา

ลูกค้าส่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำใบเสนอราคา กรณีถ้ามีข้อมูลน้อยแนะนำให้บริการเเบบเว็บหน้าเดียว หรือสอบถามเราเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอแนวทางอื่นๆที่เหมาะสม
03

ทำใบเสนอราคาส่งให้พิจารณา

หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ทางเราจะจัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าพิจารณาทางอีเมล์
04

ลูกค้าชำระ 50% เพื่อเริ่มงาน

เมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ จะต้องชำระ 50 % เพื่อเริ่มกระบวนการทำเว็บไซต์ต่อไป โดยขั้นตอนแรกสุดหลังจากชำระเงิน คือการลงทะเบียนโฮสติ้งและโดเมน
05

จัดทำเว็บไซต์และแก้ไข

ทางเราจะจัดทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าจากข้อมูลที่ได้ส่งมา หลังจากเสร็จแล้วจะให้ลูกค้าตรวจสอบเพื่อปรับแก้ไขได้ 1 ครั้ง
06

ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือและส่งมอบข้อมูล

หลังจากปรับแก้ไขแล้ว ทางเราจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน โดยจะทำการแจ้งปิดงานและส่งใบราคาค่าบริการส่วนที่เหลือ หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้วทางเราจะส่งมอบข้อมูลสำคัญต่างๆให้ลูกค้าทางอีเมล์

กลับสู่หน้าหลักบริการ รับทำเว็บไซต์

TOP